Fındık Kabuğu Kullanım Alanları

Fındık Kabuğu Uzun Süreli Yanma ve Yüksek Yanma Kalorisinden Dolayı Yakıt Türü Olarak Yüksek Ölçüde Tercih Edilen

Ekmek Fırınlarında Fındık Kabuğu kullanımı bilindiği üzere emek fırınları nın çeşitli periyotlarda sürekli ısı üreterek ekmek pişirildiğin de hammadde bakımından fındık kabuğu kullanımı oldukça yaygın ve uzun süreli yanma oranları bakımın dan tercih sebebidir. Fındık kabuğu diğer yakacaklar dan daha ekonomiktir. Bu nedenler den dolayı yoğun bir şekilde katı yakıt olarak fındık kabuğu çok tercih edilmektedir.
Besi çiftlikleri ve Besihaneler de  fındık kabuğu kullanımı
Besi çiftliklerinde fındık kabuğu  kullanımı soğuk kış günlerinde her çeşit besihaneye  uyarlana bilir ısıtma sistemlerinde  ısıtma hammaddesi olarak fındık kabuğu yakıtı kullanılmaktadır. Beshaneler ve besicilik sektöründe besi sobaları nın hazneleri fındık kabuğu ile doldurulduğunda uzun süreli yanma oranları ile besihaneler de fındık kabuğu yoğun bir  şekilde tüketilmektedir.
Sanayi Tesislerinde fındık kabuğu kullanımı
Sanayi tesislerinde yüksek kalorili yakıt olarak kullanılan fındık kabuğu Fındık Kabuğu kullanımı zamanla artmaktadır. Bunun yanı sıra fındık kabuğun dan aktif şekilde  kömür ve sanayi  kömürü olarakta yararlanılmakladır .
Ekmek Fırınları için Fındık Kabuğu
Fındık kabuğu ısı odaklı bir çok alan da kullanıldığı gibi  emek üreten  ekmek fırınların dada  yoğunluk bakımı ve kalori bakımın dan kıyaslandığında  yoğun bir şekilde  fındık kabuğu  kullanılmaktadır. Ülkemizin çok çeşitli yöre ve bölgelerinde yer alan odunlu ekmek fırınlarında ara yakıt olarak kullanılan fındık kabuğu ile üretilen ekmeklerin tadın da oldukça lezzetli olduğu söylenmektedir. Ayrıca dayanımı bakımından incelendiğinde katı yakıtlar arasında oldukça uzun süre ve köz yapmaması sebepleri neticesinde fındık kabuğu ekmek fırınlarında yoğun bir  şekilde tercih sebebidir.
Kümesler de fındık kabuğu tüketimi
Şüphesiz ki yakıtlar arasında düşünüldüğün de bir çok artı yönü olan fındık kabuğu, tavuk üretimi yapan kümesler de elektrikli ısıtıcılara nazaran daha az maliyet ve uzun süreli dengeli ısınmaya olanak sağladığın dan ısınma ham maddesi olarak bir çok tavuk kümesi ve piliç yetiştiricileri tarafın dan fındık kabuğu kullanım oranı oldukça yüksektir.
Çevre için Fındık Kabuğu
Yakıt ve yakacak sektöründe yerini alan fındıkkabuğu bir çok alternatif yakacak arasında hem çevresel sebepler den dolayı hem de ekonomik olması yönünden önem arz etmektedir. Fındık kabuğu işlenmesi nin ardın dan çuvallanarak satışı hazırlanan  fındık kabuğu , istenen adres sevkiyat ve nakliyesi tarafımızca yapılmaktadır.

|
Adreslerimiz : Badem Kabuğu - Ceviz Kabuğum - Fındık Kabuğum - Fıstık Kabuğum - Kayısı Kabuğu - Ucuz Fındık Kabuğu