BADEM KABUĞU
badem Kabuğu badem ürünün kırım işlemleri sonucunda tane ile kabuk malzemenin bir birin den ayrışması sonucunda meydana gelen odunsu sert bir malzemedir. badem kabuğu söylem bakımından düşünüldüğünde badem harmanı sonrasında badem tanesinin kabuk dan ayrışması sonrasındaki posa malzemesine de badem kabuğu denilmektedir. Bizim burada anlatmak istediğimiz badem kabuğu ise yakacak malzemesi olarak kullanılan badem kabuğu temel malzemesidir. badem işletmelerinde makineler den ayrıştırılan badem sonrasında meydana gelen badem özünün ayrışması sonrasında çıkan badem kabuğu yakacak olarak kullanılmaktadır.
BADEM KABUĞU KULLANIM ALANLARI
Ekmek Fırınlarında badem Kabuğu kullanımı bilindiği üzere emek fırınları nın çeşitli periyotlarda sürekli ısı üreterek ekmek pişirildiğin de hammadde bakımından badem kabuğu kullanımı oldukça yaygın ve uzun süreli yanma oranları bakımın dan tercih sebebidir. badem kabuğu diğer yakacaklar dan daha ekonomiktir. Bu nedenler den dolayı yoğun bir şekilde katı yakıt olarak badem kabuğu çok tercih edilmektedir.
Besi çiftlikleri ve Besihaneler de badem kabuğu kullanımı
Besi çiftliklerinde badem kabuğu kullanımı soğuk kış günlerinde her çeşit besihaneye uyarlana bilir ısıtma sistemlerinde ısıtma hammaddesi olarak badem kabuğu yakıtı kullanılmaktadır. Beshaneler ve besicilik sektöründe besi sobaları nın hazneleri badem kabuğu ile doldurulduğunda uzun süreli yanma oranları ile besihaneler de badem kabuğu yoğun bir şekilde tüketilmektedir.

Sanayi Tesislerinde badem kabuğu kullanımı
Sanayi tesislerinde yüksek kalorili yakıt olarak kullanılan badem kabuğu badem Kabuğu kullanımı zamanla artmaktadır. Bunun yanı sıra badem kabuğun dan aktif şekilde kömür ve sanayi kömürü olarakta yararlanılmakladır .
Ekmek Fırınları için badem Kabuğu
badem kabuğu ısı odaklı bir çok alan da kullanıldığı gibi emek üreten ekmek fırınların dada yoğunluk bakımı ve kalori bakımın dan kıyaslandığında yoğun bir şekilde badem kabuğu kullanılmaktadır. Ülkemizin çok çeşitli yöre ve bölgelerinde yer alan odunlu ekmek fırınlarında ara yakıt olarak kullanılan badem kabuğu ile üretilen ekmeklerin tadın da oldukça lezzetli olduğu söylenmektedir. Ayrıca dayanımı bakımından incelendiğinde katı yakıtlar arasında oldukça uzun süre ve köz yapmaması sebepleri neticesinde badem kabuğu ekmek fırınlarında yoğun bir şekilde tercih sebebidir.
Kümesler de badem kabuğu tüketimi
Şüphesiz ki yakıtlar arasında düşünüldüğün de bir çok artı yönü olan badem kabuğu, tavuk üretimi yapan kümesler de elektrikli ısıtıcılara nazaran daha az maliyet ve uzun süreli dengeli ısınmaya olanak sağladığın dan ısınma ham maddesi olarak bir çok tavuk kümesi ve piliç yetiştiricileri tarafın dan badem kabuğu kullanım oranı oldukça yüksektir.

Çevre için badem Kabuğu
Yakıt ve yakacak sektöründe yerini alan bademkabuğu bir çok alternatif yakacak arasında hem çevresel sebepler den dolayı hem de ekonomik olması yönünden önem arz etmektedir. badem kabuğu işlenmesi nin ardın dan çuvallanarak satışı hazırlanan badem kabuğu , istenen adres sevkiyat ve nakliyesi tarafımızca yapılmaktadır.

ÜRÜN FOTOĞRAF GALERİSİ

|
Adreslerimiz : Badem Kabuğu - Ceviz Kabuğum - Fındık Kabuğum - Fıstık Kabuğum - Kayısı Kabuğu - Ucuz Fındık Kabuğu